Elke burger heeft recht op gratis cliëntondersteuning gefinancierd door de gemeente waar zij staan ingeschreven. Vele burgers weten niet af van het bestaansrecht en wij zien het dan ook als onze plicht om de burger hiervan op de hoogte te stellen. 

Door het oprichten van doelgroep gerichte teams van vrijwillige ervaringscoaches (burgers of familie van burgers met ervaring in de GGZ of het sociaal domein) met een betaalde coördinator die het team aanstuurt en ondersteunt, kunnen wij laagdrempelige coaching en ondersteuning bieden. 

De ervaringscoaches krijgen een op de doelgroep gerichte basistraining "Ervaringscoaching" en worden middels cursussen en workshops bijgeschoold daar waar nodig. Door de samenwerking met de stagebedrijven van hogescholen en universiteiten in de gemeente die raakvlakken hebben met het werken in de GGZ of in het sociaal/maatschappelijk domein, stellen wij studenten in de gelegenheid om alvast d.m.v. hun eigen ervaring kennis te maken met hun toekomstige werkveld en doelgroep en hen te steunen in de ontwikkeling. Zo hebben wij brede teams met alle mogelijke niveaus van ondersteuning. 

Onze vrijwilligers zijn gedreven en ontzettend behulpzaam en er is hen veel aangelegen om het lijden van de ander zo dragelijk mogelijk te maken. 

Wij vertellen u graag meer, maak voor een vrijblijvende presentatie een afspraak via info@ontdec.nl.