Beleid: 

Meer weten over ons beleid? Download deze hier: 

Vrijwilligers%20stagiars%20beleid%20.pdf


Privacyverklaring


Verzekering:

Stichting ONTDEC heeft voor alle vrijwilligers een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen en een collectieve ongevallenverzekering afgesloten.

Klachten? 

Dan kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris. Dat is Antoinette Goes, te bereiken middels: twaagoes@gmail.com


Wij werken met SKJ geregistreerde gezinscoaches