YEEP! op Instagram:

https://www.instagram.com/stichtingontdec/


De certificering op 24 mei 2022https://www.nhnieuws.nl/nieuws/304374/van-diep-in-de-put-naar-je-trauma-delen-yara-en-pascalle-begrijpen-hoe-het-voelt


In Zaanstad zijn we gestart met één van onze initiatieven YEEP! Zaanstad.

YEEP® is een afkorting van Young Educational Experts Program. Hierin worden studenten geworven en opgeleid tot ervaringscoach en leren ze d.m.v. het inzetten van kennis uit de studie alsmede de kennis vanuit zelf beleefde ervaringen andere leeftijdgenoten te ondersteunen en kunnen ze een kijkje nemen in de keuken van de diverse ketenpartners in het sociale domein van gemeente Zaanstad.

Wat houdt het project YEEP! Zaanstad in?

In het najaar van 2021 zullen wij starten met YEEP! Zo'n 8 stagiairs van opleidingen in de richting hulpverlening/sociaal/maatschappelijk zullen gekoppeld worden aan 2 (dreigende) dak- en thuisloze jongeren in Zaanstad. In totaal zullen er 15 (dreigende) dak- en thuisloze jongeren ondersteund gaan worden. Gedurende de stageperiode bieden de stagiairs onafhankelijke ondersteuning en coaching aan de (dreigende) dak- en thuisloze jongeren en gaan gezamenlijk op zoek naar een eigen netwerkcoach die de dak- en thuisloze jongere(n) bij zal blijven staan voor langere tijd.

De stagiairs die in aanmerking komen voor deze stageplekken hebben hulpverlenerservaring opgedaan tijdens voorgaande stages en hebben zelf ook een levens ontwrichtende situatie meegemaakt. Hier selecteren wij op!

Tijdens de stage zullen wij soms ook verlangen om de “hulpverleners pet” af te zetten zodat ze leren en ervaren hoe effectief en belangrijk het is om met eigen ervaring te werken.